Thủ thuât – Tiện ích

HOT

Phần mềm PUTTY

PuTTY là phần mềm quản lý server từ xa qua Internet miễn phí. PuTTY hỗ trợ giao thức Telnet và SSH trên nền tảng Windows, Unix, đi kèm với đó

Xem ngay »