Tin MỚI

Giải pháp - Sản phẩm

Mô Hình Kết Nối Điểm – Đa Điểm

Mô Hình Kết Nối Điểm – Đa Điểm

Kết nối vô tuyến theo mô hình điểm  – đa điểm (Point-to-Multipoint) có thể tạo ra các mạng vô tuyến có khả năng tăng số lượng điểm đầu cuối thuận tiện

Kiến thức - Thủ thuật