Tin MỚI

Giải pháp - Sản phẩm

Kiến thức - Thủ thuật

Phần mềm PUTTY

PuTTY là phần mềm quản lý server từ xa qua Internet miễn phí. PuTTY hỗ trợ giao thức Telnet và SSH trên nền tảng Windows, Unix, đi kèm với đó