YEP 2022 | Cộng đồng công nghệ WiFi
Số lượng anh em đăng ký đã vượt kỳ vọng của BQT Group nên Form đăng ký đã đóng. Anh em nào đăng ký mà chưa chuyển khoản trước thì nhớ chuyển khoản để BTC chủ động hơn.

Giá vé 500.000đ/vé

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng: TECHCOMBANK
Chi nhánh: Quang Trung
Số Tài khoản: 19031227406015
Tên Tài khoản: Trần Thị Hồng Linh

Nội dung chuyển khoản: CDCN WiFi YEP 2022 – Số điện thoại
Ví dụ: Số điện thoại bạn là: 09 23 456 789
Nội dung chuyển khoản sẽ là: CDCN WiFi YEP 2022 – 0923456789

YEP 2022 | Cộng đồng công nghệ WiFi